“U’ catalettu” , rappresentazione del Carnevale storico che si tiene ogni anno a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina.

La morte di Carnevale

«U’ càtalèttu (1) nèsci à mènzanòtti e fa ù gìru d’ù paìsi.
Caminanu avànti ì piccirìddi di màschira vistùti , ‘cù tòrci etricchi / tràcchi.
Quàttru màscaràti tènunu ì pizza d’ùn linzòlu ntà nàmànu
e ‘cù l’autra jèttanu pubbirìgghia chi pìgghianu ntà‘nà sàcchìna c’hànnu davànti;
n’àutri dùi surrèggiunu nàscàla;
ntò mènzu , d’ùn pùrtùsu ntò linzòlu jàncu , nèsci àtèsta di Pèppi ù mòttu.
Hjàvi davànti ùn pìattu di fràviòli e ù càpubànna cìfùdda ntà bbùcca.
P’àccussì ddà fàcci jànca dù bàrbirèddu mòtt’ ì fàmipìgghia culùri sùtt’ à farina chi ci jèttanu di sùpra.
Arrèri vènunu nà manìata di màrpagghiùni, chi s’hànn’ àsciàlàtu ntà mègghiu sàla e ad ògni càntunèra cì fànnu ùprùcessu e cì càntunu ù mìsarèri.
Man mano che il cortéo procede le file s’ ingrossanoperché a mezzanotte si cessa di ballare e comincia laquaresima , ma il baccanale continua « stràda – stràda » sino all’ alba.
Si comincia la sera del tre Febbraio: « Ppì sàn Bràsi càrnalivàri tràsi »

Directed by TorreFilms ©2020